มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง “ โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี ” 
และขั้นตอนในการพิจารณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนผู้ขอรับทุน ประจำปี ๒๕๖๑

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

๑.๑.  ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อเนื่องจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑.๑.๑ เด็กนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ และ/หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖
๑.๑.๒ นักเรียนที่จะขอรับทุนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด  ๒.๕๐ ขึ้นไป
๑.๑.๓  เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางวินัย  มีความมุ่งมั่นศึกษา  แต่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์
๑.๑.๔  สถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัดจริง  โดยทางโรงเรียนรับรองว่า มีความประพฤติดี
๑.๑.๕  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน
 
๑.๒. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในระหว่างที่รับทุนต่อเนื่อง
๑. ๒.๑ ต้องได้รับการรับรองจากผู้ปกครองและผู้อำนวยการของโรงเรียนว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด
๑.๒.๒ ทุนต่อเนื่องระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะได้รับทุนจนกว่าจะศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาแล้ว  หากนักเรียนต้องการจะรับทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะต้องยื่นขอสมัครขอรับทุนใหม่ ส่วนทุนต่อเนื่องระดับชั้นมัธยมศึกษา  นักเรียนจะได้รับทุนจนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒.๓ หากผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับมอบทุนต่อเนื่องแล้ว  ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิ ตามที่มูลนิธิฯเห็นสมควร
๑.๒.๔ รายงานผลความเป็นอยู่และส่งรายงานผลการศึกษาที่ทางโรงเรียนรับรองมายังมูลนิธิฯทุกภาคการศึกษา  

๒. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๒.๑. เด็กนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓
๒.๒. นักเรียนที่จะขอรับทุนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด ๒ ขึ้นไป พิจารณาแบบรายปี
๒.๓. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
๒.๔. สถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดจริงและทางโรงเรียนรับรองว่ามีความประพฤติดี
๒.๕. ครอบครัวฐานะยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน 
๒.๖. ไม่มีการรับทุนซ้ำซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน        

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้